VELKOMMEN til RadiobranchensSeniorKlub - RSK

Info om Seniorklubben og dens formål

Foreningen blev stiftet 1. oktober 1990 af medlemmer, der alle har været beskæftiget i radio og tv-branchen.

 

I dag repræsenterer medlemmerne personer, der har været tilknyttet  producenter eller importører, distributører og operatører, detailhandlen eller andre inden for radio og tv branchen som den har udviklet sig, der er 60+ og gået på pension.

 

Seniorklubbens ca.130 medlemmer er friske og aktive personer, der har været med til at påvirke og opbygge den branche vi kender i dag. De er et velfungerende netværk, som har mange påvirkningsflader og virker som brancheambasadører.

 

Karakteristisk føler de alle fortsat en stor tilknytning til branchen, og interesserer sig for aktuelle informationer og opdateringer, gennem foreningens mange aktiviteter, med besøg og møder hos branchens virksomheder og aktuelle myndigheder.   

 

Foreningens formål  er at varetage medlemmernes interesser, som seniorer fra deres tidligere virke inden for radio- og tv-branchen.

 

Foreningen skal herunder især

* varetage medlemmernes fælles interesser ved

   gennemførelse af møde- og anden medlems-

   aktivitet, herunder forhold vedørende opdatering om

   udviklingen i radio- og tv-branchen

* virke for udbredelsen af information blandt  

   medlemmerne

* virke for sammenkomster og sociale arrangementer

   inden for rammerne af medlemmernes fælles interesser